MMND-133 深田ナナ作品番号2016年10月29日

MMND-133 深田ナナ作品番号2016年10月29日

复入净锅,武火煎滚,文火煎稠,搅成膏,以新罐贮封。水苏三月生苗,方茎中虚,叶似苏叶而微长。

叶∶治肠痈,腹脏瘀血,作晕扑损,生研,酒并小便任服。 观此则性热可知矣。

 诸郡及鼎、澧州亦有之,近汴尤多。每用二钱,于炉中烧之,以筒吸烟咽下,有涎吐去。

每日用酒服一匙,极有效。 好古曰∶辛而甘苦温,肝经血分药也。

又曰∶龙牙草生施州,高二尺以来。时珍曰∶今惟以酒浸入药,欲下行则生用;滋补则焙用,或酒拌蒸过用。

按∶王执中《资生经》云∶一妇人患淋卧久,诸药不效。 藏器曰∶根须蒸熟曝干用。

Leave a Reply